Nasz Warsztat

Licznik

Miesiąc133
Wejść na stronę7372

Zajęcia z psychologiem odbywają się dwa razy w tygodniu. Ćwiczenia prowadzone są w dużej i małej grupie oraz indywidualnie. Psycholog przeprowadza badania psychologiczne, konsultuje się z instruktorami i rodzicami podopiecznych.

 

Zajęcia z psychologiem mają na celu stymulowanie rozwoju społecznego, zaradności osobistej, relacji międzyludzkich, umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej i wiedzy o najbliższym otoczeniu. Uczestnicy na tych zajęciach uczą się komunikatywności, bogacą swoje słownictwo, doskonalą techniki czytania i pisania